Archív článkov

10.01.2022 14:01
Obec Turček upozorňuje na povinnosť podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s termínom do 31. 1. 2022   Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník (právnická i fyzická osoba) povinný podať obci Turček do 31. januára 2022, ak mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani...
10.01.2022 14:00
Občania, ktorí majú nárok na úľavu z poplatku podľa VZN obce o komunálnom odpade predkladajú žiadosti - na úplné odpustenie poplatku  za komunálny odpad do 31. marca 2022,  na zníženie či vrátenie poplatku do 31. decembra 2022.   I v roku 2022 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými dokladmi na vrátenie, zníženie, či odpustenie poplatku za komunálny odpad elektronicky na nasledovnom...
05.01.2022 09:43
  1. Vyhlásenie III stupňa povodňovej aktivity.pdf (226632) 2. Odvolanie III stupňa povodňovej aktivity.pdf (224513) 3. Vyhlásenie II stupňa povodňovej aktivity.pdf (226814) 4. Odvolanie II stupňa povodňovej aktivity.pdf (223918)
13.12.2021 09:45
Program OZ 16.12.2021.pdf (207761)
07.12.2021 10:21
Oznamujeme občanom, že v našej obci boli zriadené odberné miesta so zbernými nádobami na odoberanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,  jedlých rastlinných olejov a tukov z domácností. Odberné miesta sa nachádzajú v Dolnom Turčeku pri potravinách Sama, v Hornom Turčeku pri predajni Coop Jednota, pri Dome kultúry a pri bytovkách oproti Úpravni vody. Čo patrí do nádob nájdete v priloženom obrázku alebo priamo na zberných nádobách. Zberné nádoby sa budú vymieňať každý piatok. V...
05.11.2021 10:24
Informácie ku Obchodnej verejnej súťaži č. 02/2021 sú zverejnené v sekcii Úradná tabuľa 
29.10.2021 10:03
Program OZ 3.11.2021.pdf (206895)
25.10.2021 08:33
Oznamujeme občanom, že od 25.10.2021 do 27.10.2021 bude autobus premávať len po predajňu COOP Jednota z dôvodu opravy priepustu pri transformátore.
10.08.2021 11:14
25.06.2021 13:09
Program OZ 30.6.2021.pdf (199742)
21.06.2021 11:49
17.06.2021 09:45
Obec Turček žiada občanov, ktorí majú záujem o dotáciu obedy zadarmo pre predškoláka v Materskej škole v Turčeku - od 1.8.2021, aby sa nahlásili na obecnom úrade do 25.6.2021. Rodičia musia byť: 1. poberateľmi dávok v hmotnej núdzi, alebo 2. ich príjmy nesmú dosahovať výšku životného minima (posudzuje sa spoločný príjem do domácnosti) posudzovaná osoba 214,83 EUR ďalšia posudzovaná osoba 149,87 EUR dieťa 98,08 EUR na jedno dieťa
07.05.2021 14:41
Oznam o prijímaní detí.pdf (390512) Žiadosť o prijatie do MŠ.docx (18263) Žiadosť o prijatie do MŠ.pdf (376448)    
04.05.2021 14:59
Oznamujeme občanom, že od 3.5.2021 do 13.6.2021 sa koná v obci Turček asistované sčítanie obyvateľov. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli alebo nedokázali sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Obec Turček zriadila pre potreby asistovaného sčítania kontaktné miesto, ktoré sa nachádza v priestore obecného úradu. Tu môžu občania požiadať o dosčítanie v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hodiny. Odporúčame si termín sčítania dohodnúť...
30.04.2021 13:45
Zmena sídla obecného úradu 2021.pdf (541044)
26.02.2021 10:03
Otváracie hodiny s účinnosťou od 1.3.2021 si môžete pozrieť na linku www.obecturcek.sk/sluzby-v-obci/posta/
15.02.2021 09:21
Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan...
08.02.2021 13:52
Aj napriek priaznivej situácii s ochorením COVID19 v našej obci podávame pomocnú ruku tým najzraniteľnejším. Pre seniorov zakúpila obec respirátory typu KN95 FFP2 a už od 9.2.2021 začne s ich distribúciou. Obecný úrad má k dispozícii zoznam obyvateľov, takže nie je potrebné sa hlásiť. Postupne budú respirátory prostredníctvom pracovníkov obecného úradu distribuované všetkým občanom, ktorí dovŕšia tento rok (do 31.12.2021) vek 60 rokov. Žiadame Vás, aby ste respirátor...
12.01.2021 11:26
Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15.2.2021 do 31.3.2021 www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_DL_Letak.pdf www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Plagat_A4.pdf Link s informatívnym videom: vimeo.com/471290558 www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUohttps://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo Najčastejšie otázky k SODB 2021: www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq Otázky a odpovede k SODB...
19.11.2020 09:29
Podmienky OVS 01 2020.pdf (438754) Vyhlásenie OVS 01 2020 a podmienky OVS 01 2020 stavebné pozemky.pdf (446031) Vyhlásenie OVS 01 2020.pdf (410601)  
18.11.2020 11:26
Od dnešného dňa 18. novembra 2020 je spustené odberné miesto v budove Polikliniky, 9. mája 438/15, 039 01 Turčianske Teplice (vstup od cesty smerom k ZŠ Školská) na dobrovoľné testovanie obyvateľstva okresu Turčianske Teplice antigénovými testami na ochorenie COVID-19.  Odberné miesto bude otvorené v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.
26.10.2020 14:55
Aj v týchto ťažkých časoch je dôležité zostať človekom a najmä držať spolu. Starostovia obcí Horného Turca posielajú povzbudivé slová nielen pre svojich občanov, ale aj celému Slovensku. Pretože len spolu to môžeme zvládnuť. veposhornehoturca.sk/blog/odkaz-pre-slovensko  
03.03.2020 13:48
vyhlaska_212 - cestovanie.pdf (326307) cestovatelsky-semafor.pdf (377813) UV 215_2021 Predĺženie NS.pdf (372562) UV 203_2021.pdf (369511) výnimky zo zákazu vychádzania.pdf (293622) 173_2021.pdf (287560) 160_2021.pdf (350001) UV 123_2021 Sprísnenie opatrení.pdf (348621) UV 77_2021 Predĺženie NS.pdf (243200) UV 78_2021 Zaradenie okresov do stupňov.pdf (192740) UV 30_2021 Plošné testovanie.pdf (354312) 624_2020.pdf (283200) 671_2020.pdf (189108) 718_2020.pdf (192911) 806_2020.pdf...
18.01.2019 14:13
10.01.2019 10:47
zivot.pluska.sk/clanok/552078/byvaly-rezim-mu-nedaval-buducnost-dnes-je-vyhladavanou-chatarskou-oblastou
11.11.2018 10:53
volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky/zilinsky-kraj/turcianske-teplice/turcek
10.11.2018 10:31
myturiec.sme.sk/c/20957831/v-tom-jeden-zo-stankarov-vyhlasil-to-by-bola-richtarka.html
02.09.2018 11:02
www.youtube.com/watch?v=vKOON45yOuw
19.06.2018 11:05
www.youtube.com/watch?v=3KvUuEWayiY
13.06.2018 11:00
www.youtube.com/watch?v=0u6wgiSOlvs
11.06.2018 17:31
myturiec.sme.sk/c/20846948/beh-okolo-priehrady.html
25.04.2018 11:03
www.youtube.com/watch?v=Mhmlee7dUok
21.02.2018 10:59
www.youtube.com/watch?v=-pH3LxDWbrE&t=195s
26.11.2017 10:52
www.youtube.com/watch?v=AQe0-R3xLGA
17.11.2017 15:33
myturiec.sme.sk/c/20697547/pri-turceku-bezci-vybehli-po-schodoch-priehrady.html
30.06.2017 11:04
www.youtube.com/watch?v=lYKNJhoWFhw
15.08.2016 10:33
myturiec.sme.sk/c/20242663/vrtulnik-dnes-v-turceku-zachranoval-zenu.html
11.08.2016 10:46
myturiec.sme.sk/c/20236897/z-povodnej-peknej-nedele-sa-razom-vyklula-pohroma.html
11.08.2016 10:46
myturiec.sme.sk/c/20236881/o-povodni-na-turceku.html
30.06.2016 10:45
myturiec.sme.sk/c/20203972/behat-po-priehrade-turcek-bolo-nevsednym-zazitkom.html
14.01.2016 09:47
Občania , ktorí v roku 2015 nadobudli v obci Turček nehnuteľnosť (pozemok, stavbu...), predali nehnuteľnosť alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane!!!!! nezabudnite si podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Turčeku do 31. januára 2016. Tlačivo na majekové daňové priznanie nájdete tu  Daňové priznanie DN 2014 tlačivo.pdf (4,5 MB)    
11.09.2015 10:55
najdedina.noviny.sk/okres-turcianske-teplice/128789-raritou-strednej-europy-sa-moze-popysit-len-dedinka-turcek
09.02.2015 11:53
Tí občania, ktorí majú nárok na úľavu z poplatku podľa VZN obce o komunálnom odpade predkladajú žiadosti: -       na úplné odpustenie poplatku  za komunálny odpad do 31. marca 2015, -       na zníženie či vrátenie poplatku do 31. decembra 2015. I v roku 2015 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými dokladmi na vrátenie, zníženie, či odpustenie poplatku za komunálny odpad elektronicky na nasledovnom...
22.09.2014 10:45
myturiec.sme.sk/c/7393540/cigarety-a-alkohol-nakupoval-v-noci.html
12.08.2014 10:44
myturiec.sme.sk/c/7329066/v-turceku-budu-asi-o-pomoc-ziadat-armadu.html
30.03.2014 14:17
Výsledky prezidentských volieb pre Obec Turček roku 2014 - II. kolo môžete nájsť na nasledovnom linku www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/2669-turcek/prezidentske-volby/2014/2-kolo
26.03.2014 10:44
myturiec.sme.sk/c/7147844/zachran-sa-pred-drogami-zachranis-inych.html
16.03.2014 21:43
Výsledky volieb na prezidenta SR 2014 15.3.2014 www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/2669-turcek/prezidentske-volby/2014/1-kolo
04.02.2014 11:15
Obec Turček zverejňuje Záverečný účet obce k 31. 12. 2013 podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na nasledovnom linku www.obecturcek.sk/samosprava/obecny-urad/ekonomicke-oddelenie/rok-2011/.   Záverečný účet obce si môžete pozrieť i tu:   Záverečný účet obce Turček k 31_12_2013.pdf (3,3 MB)  
15.01.2014 10:00
Oznam pre občanov obce Turček - neprehliadnite!!! I v roku 2014 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými dokladmi na vrátenie, zníženie, či odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady elektronicky na tomto linku http://www.obecturcek.sk/tlaciva-na-stiahnutie/formulare/
04.06.2013 10:59
www.youtube.com/watch?v=CKJXU3QGY1k
23.04.2013 10:44
myturiec.sme.sk/c/6775789/skoncil-pod-kolesami-vlaku.html
23.12.2012 10:43
myturiec.sme.sk/c/6638152/ako-vyzeraju-vianoce-v-turceku-a-mosovciach.html
01.08.2012 10:43
myturiec.sme.sk/c/6477952/dodavky-vody-z-nadrze-turcek-premenlive-pocasie-neovplyvnuje.html
13.07.2012 13:37
14. júla 2012 - Memoriál Jána Novodomca Telovýchovná jednota Tatran Turček Pozvánka na turnaj Všetkých priaznivcov futbalu pozývame na futbalový turnaj Memoriál Jána Novodomca - 8. ročník, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. júla 2012 na futbalovom štadióne Telovýchovnej jednoty Tatran Turček. Oranizátori turnaja: Telovýchovná jednota Tatran Turček Obecný úrad v Turčeku rod. Novodomcová a Grajciarová Mesíková Martina a Tomáš Kríž Program: 10.00 - 10.45  Prezentácia...
09.07.2012 12:41
26.06.2012 14:26
XIII. LETNÉ ŠPORTOVÉ HRY SAMOSPRÁVY REGIÓNU TURIEC TURČEK Miesto konania futbalové ihrisko   Dátum konania 22. jún 2007 Usporiadatelia  Združenie miest a obcí – región Turiec, Obec Turček   Organizačný výbor  Oľga Wagnerová – starostka obce Turček Elena Schererová – starostka obce Malý Čepčín Ing. Ondrej Piški – starosta obce Horná Štubňa PhDr. Dušan Gallo – ZMOT Monika Tomková – ZMOT   Jury Ján Rusnák Marian Pittner Ing....
25.06.2012 11:00
www.youtube.com/watch?v=nwrYKf_BYtQ
15.06.2012 11:06
Dňa 16. 8. 2009 sa konala v našej obci kultúrna akcia s názvom Folklórne popoludnie, ktorá bola spojená s výstavou venovanou 25. výročiu vzniku Turčianskych slávností folklóru. V programe vystúpili folklórne súbory z Belej, Sklabine, mladí tanečníci z folkórneho súboru Turček a ľudová hudba Ing. Dušana Tumu.
Záznamy: 1 - 60 zo 77
1 | 2 >>

Kontakt

Obec Turček Turček 363
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK24 1111 0000 0016 2094 0006
Tel., fax: 043/4956560
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com