VZN Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

                               
VZN 2_2011 ZASADY HOSPODARENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE.doc (103,5 kB)
 
VZN 2_2011 ZASADY HOSPODARENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE.pdf (191,9 kB)

 

Kontakt

Obec Turček Turček 123
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK17 0200 0000 0000 1922 4362
Tel., fax: 043/4956560
Obecný úrad: 0911 655 210
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com