Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

22.03.2019 10:00

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu môžete zasielať na e-mailovú adresu: obecturcek@gmail.com

Kontakt

Obec Turček Turček 123
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK17 0200 0000 0000 1922 4362
Tel., fax: 043/4956560
Obecný úrad: 0911 655 210
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com