Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

12.02.2019 14:32

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť volieb prezidenta v mieste trvalého bydliska, máte právo požiadať obecný úrad o vydanie hlasovacieho preukazu. 

O hlasovací preukaz môžete požiadať:
1.osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr do 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.
2. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr  25. 2. 2019 pre prvé kolo volieb; 11. 3. 2019 pre druhé kolo volieb,
3. elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr  25. 2. 2019pre prvé kolo volieb; 11. 3. 2019 pre druhé kolo volieb. Elektronická adresa pre doručenia žiadosti je obecturcek@gmail.com

 

Kontakt

Obec Turček Turček 123
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK17 0200 0000 0000 1922 4362
Tel., fax: 043/4956560
Obecný úrad: 0911 655 210
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com