Povodne boli aj budú, len my si staviame domy na nevhodných miestach_myturiec.sme.sk

20.08.2010 10:39

Kontakt

Obec Turček Turček 363
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK24 1111 0000 0016 2094 0006
Tel., fax: 043/4956560
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com