Nová e-mailová adresa obce

08.02.2019 07:58

Oznamujeme Vám, že odo dňa 8. 2. 2019 používa obec Turček výhradne novú e-mailovú adresu obecturcek@gmail.com

 

Kontakt

Obec Turček Turček 123
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK17 0200 0000 0000 1922 4362
Tel., fax: 043/4956560
Obecný úrad: 0911 655 210
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com