Výzva na predloženie cenovej ponuky

15.01.2019 14:15

Výzvu na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou - "Obnova požiarnej zbrojnice v obci Turček" nájdete i v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA

www.obecturcek.sk/verejne-obstaravanie/vyzvy/

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou_Obnova požiarnej zbrojnice v obci Turček.pdf (457581)- zverejnené 15.1.2019

 

Kontakt

Obec Turček Turček 123
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK17 0200 0000 0000 1922 4362
Tel., fax: 043/4956560
Obecný úrad: 0911 655 210
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com