Školský poriadok 2019.pdf (832467)

správa VVČ-2018-19.pdf (1012743)

 

Materská škola Turček

adresa: 038 48  Turček 314

043/4956624

Riaditeľka MŠ Turček

Ivana Šperlová

 

Učiteľka MŠ Turček

Bc. Petra Píšová

 

Upratovačka MŠ Turček

Marta Hirschnerová

 

Kontakt

Obec Turček Turček 123
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK17 0200 0000 0000 1922 4362
Tel., fax: 043/4956560
Obecný úrad: 0911 655 210
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com