Oznam o prijímaní detí.pdf (390512)

Žiadosť o prijatie do MŠ.docx (18263)
Žiadosť o prijatie do MŠ.pdf (376448)
 

                       

 

Školský poriadok 2020.pdf (673585)

správa vvč 2019-20.pdf (797080)

Smernica pre vybavovanie sťažností.docx (33091)

Smernica pre vybavovanie sťažností.pdf (874105)

Školský poriadok 2019.pdf (832467)

správa VVČ-2018-19.pdf (1012743)

 

Materská škola Turček

adresa: 038 48  Turček 314

043/4956624

Riaditeľka MŠ Turček

Ivana Šperlová

 

Učiteľka MŠ Turček

Bc. Petra Píšová

 

Upratovačka MŠ Turček

Marta Hirschnerová

 

Kontakt

Obec Turček Turček 363
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK24 1111 0000 0016 2094 0006
Tel., fax: 043/4956560
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com