Adresa MŠ:

Materská škola Turček 314

038 48 Turček

 

Tel. číslo: 495 66 24

Mail: materskaskolaturcek@gmail.com

 

Riaditeľka MŠ: Ivana Šperlová

Učiteľka MŠ: Bc. Petra Píšová

Upratovačka: Marta Hirschnerová

 

Vedúca ŠJ: Mgr. Eva Stašáková

Kuchárka: Renáta Dudíková

Kontakt

Obec Turček Turček 363
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK24 1111 0000 0016 2094 0006
Tel., fax: 043/4956560
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com