Oznamujeme rodičom, že MŠ je v prevádzke do 22.12.2021 (vrátane). Nástup detí do MŠ je 10.1.2022. 

Prajeme Vám pekné sviatky

 
_________________________________________________________________________________________________________________________

Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste

 
Viac informácií sa dočítate tu: izolacia_karantena_20211011.pdf (566909)
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________

Dobrý deň,

rodičov Vašej školy veľmi radi uvidíme na novembrových webinároch, ktoré budú prebiehať od 19:00 do 21:00. Toto sme pre nich nachystali :-)
 

Webináre v novembri:

  • 09.11. Čo spraviť, keď ma moje dieťa neposlúcha? - 15 €,
  • 16.11. Hry na zlepšenie pamäti - 15 €,
  • 24.11. Detská kresba - 16 €,
  • 30.11. Ako deťom prospešne nastaviť pravidlá pri používaní médií - 15 €.
Viac o webinároch sa dozviete tu:  rodiclavouzadnou.sk/product-category/podujatia/online/ 
 
_____________________________________________________________________________________________________

Milí rodičia, 

srdečne Vás pozývame do našej MŠ na tvorivú dielňu „Veselé tekvičky“ ktorá sa

uskutoční dňa 21.10.2021 o 15:00. Prineste si so sebou tekvice, ľubovoľný prírodný materiál na

vyzdobenie tekvice a samozrejme dobrú náladu :) 

 

Tešíme sa na Vás

                   

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Nakoľko sme sa zapojili do súťaže Adoptuj kravičku, prosíme rodičov, ktorý nakúpia mliečne výrobky „Slovenskej mliečnej rodiny“ aby nám odpísali (odfotili) čísla z čiarového kódu výrobku.

Výrobky slovenskej mliečnej rodiny spoznáte podľa tohto znaku na obale výrobku.

                                                                    

________________________________________________________________________________________________________________

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 14.9.2021 (utorok) o 15:30 bude rodičovské združenie.

Účasť rodičov je nutná.

 
______________________________________________________________________________________________________

 

 

Začiatok školského roku 2021/2022 je vo štvrtok 2. 9. 2021  
Deti potrebujú do MŠ:
- písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
- prezuvky s bielou podrážkou (nie šľapky!)
- pyžamko
- náhradné veci na prezlečenie

-Rúško

 

 Povinnosti zákonných zástupcov:

  • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti v priestoroch MŠ odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne otejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Ak dieťa chýba viac ako 3 dni, alebo dieťa nebolo prebrané – neprešlo cez ranný filter, pri opätovnom nástupe zákonný zástupca odovzdá vyplnené tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Kontakt

Obec Turček Turček 363
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK24 1111 0000 0016 2094 0006
Tel., fax: 043/4956560
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com