Oznamujeme rodičom, že dňa 14.9.2021 (utorok) o 15:30 bude rodičovské združenie.

Účasť rodičov je nutná.

 
______________________________________________________________________________________________________

 

 

Začiatok školského roku 2021/2022 je vo štvrtok 2. 9. 2021  
Deti potrebujú do MŠ:
- písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
- prezuvky s bielou podrážkou (nie šľapky!)
- pyžamko
- náhradné veci na prezlečenie

-Rúško

 

 Povinnosti zákonných zástupcov:

  • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti v priestoroch MŠ odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne otejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Ak dieťa chýba viac ako 3 dni, alebo dieťa nebolo prebrané – neprešlo cez ranný filter, pri opätovnom nástupe zákonný zástupca odovzdá vyplnené tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Kontakt

Obec Turček Turček 363
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK24 1111 0000 0016 2094 0006
Tel., fax: 043/4956560
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com