Rada školy:

 

Predseda RŠ:

PaedDr. Monika Gombošová

Podpredseda RŠ:

Bc. Petra Píšová

Členovia RŠ:

Marta Hirschnerová

Renáta Dudíková

Zuzana Bošácka


Kontakt

Obec Turček Turček 363
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK24 1111 0000 0016 2094 0006
Tel., fax: 043/4956560
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com