Školská jedáleň pri MŠ Turček     

adresa:  038 48  Turček 315

                                   

Zastupujúca vedúca ŠJ pri MŠ Turček:       

Renáta Dudíková, 0950 832 568

e-mail: eva.spirkova@gmail.com

 

kuchárka ŠJ pri MŠ Turček:

Renáta Dudíková, 0950 832 568

 

Kontakt

Obec Turček Turček 123
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK17 0200 0000 0000 1922 4362
Tel., fax: 043/4956560
Obecný úrad: 0911 655 210
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com