Školská jedáleň pri MŠ Turček     

adresa:  038 48  Turček 315

                                   

Zastupujúca vedúca ŠJ pri MŠ Turček:       

Renáta Dudíková, 0950 832 568

e-mail: eva.spirkova@gmail.com

 

kuchárka ŠJ pri MŠ Turček:

Renáta Dudíková, 0950 832 568

 

Kontakt

Obec Turček Turček 363
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK24 1111 0000 0016 2094 0006
Tel., fax: 043/4956560
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com