Voľby do NRSR 2020

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NRSR 2020 je obecturcek@gmail.com

 

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NRSR 2020 je v obci Turček obecturcek@gmail.com

Oznam k voľbám do NRSR

Elektronická adresa obce Turček na doručovanie žiadostí o voľbu poštou je obecturcek@gmail.com

Informácie o podmienkach hlasovania poštov voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia sa nachádzajú na stránke https://www.minv.sk/?nr20-posta2

Kontakt

Obec Turček Turček 363
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK24 1111 0000 0016 2094 0006
Tel., fax: 043/4956560
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com