Evanjelická cirkev

Služby Božie -  evanjelickej cirkvi sa konajú v obci v nepravidelných intervaloch počas nedeľného poobedia v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Turčeku. Informáciu o konaní služieb Božích je možné získať na tel. č. 043/4956560 - kontaktná osoba - Anna Ulbrichtová.

Kontakt

Obec Turček Turček 363
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK24 1111 0000 0016 2094 0006
Tel., fax: 043/4956560
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com