Kontakt

správca Vodného diela Turček:

Ivan Kmeť

tel.: 043/4956552

Telefónne číslo je možné použiť i pri ohlásení exkurzií na VN Turček.

Kontakt

Obec Turček Turček 363
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK24 1111 0000 0016 2094 0006
Tel., fax: 043/4956560
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com