Snažíme sa postupne dopĺňať  čo najpodrobnejšie vysvetlivky a pomôcky k úkonom, ktoré dokáže pre Vás zabezpečiť

Obecný úrad v Turčeku

 

        Ak informácie, ktoré potrebujete nenájdete na našej webovej stránke, neváhajte nás kontaktovať            (Obecný úrad Turček)

 

 

        A hlavne nezabúdajte   .....   "Len ten, kto nič nerobí, nič nepokazí!"    

 

 

Kontakt

Obec Turček Turček 123
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK17 0200 0000 0000 1922 4362
Tel., fax: 043/4956560
Obecný úrad: 0911 655 210
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com