Tlačivá


Ohlásenie drobnej stavby_tlačivo.doc (590,5 kB)                              Ohlásenie drobnej stavby_tlačivo.pdf (188 kB)

Žiadosť o stanovisko Obv. poz. úradu.doc (27,5 kB)                          Žiadosť o stanovisko Obv. poz. úradu.pdf (116 kB)

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby.doc (28,5 kB)                                   Vyhlásenie kvalifikovanej osoby.pdf (116,9 kB)

                                                                                                   Žiadosť o stavebné povolenie.pdf (2161918)

                                                                                                   Žiadosť o rozkopávkové povolenie.pdf (828266)
 
 

Kontakt

Obec Turček Turček 123
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK17 0200 0000 0000 1922 4362
Tel., fax: 043/4956560
Obecný úrad: 0911 655 210
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com