K vybaveniu potrebujete:

Potrebné dokumenty:

  • preukaz totožnosti + nájomná zmluva k hrobovému miestu

Po posúdení príslušných dokladov Vám správca pohrebiska vydá rozhodnutie o povolení k ohlásenej drobnej stavbe.

 



 

Kontakt

Obec Turček Turček 123
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK17 0200 0000 0000 1922 4362
Tel., fax: 043/4956560
Obecný úrad: 0911 655 210
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com