VZN o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Turček

                         
VZN 6_2011 O UDRZIAVANI CISTOTY A PORIADKU NA UZEMI OBCE TURCEK.doc (79,5 kB)
VZN 6_2011 O UDRZIAVANI CISTOTY A PORIADKU NA UZEMI OBCE TURCEK.pdf (157,3 kB)

 

 

Kontakt

Obec Turček Turček 123
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK17 0200 0000 0000 1922 4362
Tel., fax: 043/4956560
Obecný úrad: 0911 655 210
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com