Po povodniach - rok 2010

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Povodeň 16. 8. 2010

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

I. zasadnutie OZ - 6. 12. 2010 Volebné obdobie 2011 - 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

120. výročie založenia DHZ Turček

1 | 2 | 3 >>

Kladenie vencov - pocta zosnulým členom DHZ Turček

Letné športové hry samosprávy 2010 - Príbovce-Benice

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Obec Turček Turček 363
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK24 1111 0000 0016 2094 0006
Tel., fax: 043/4956560
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com