Obec v roku 2016

Mesiac úcty k starším

1 | 2 | 3 | 4 >>

Súťaže detí a organizácií obce 25.6.2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Slávnostná sv. omša a kladenie vencov k pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne 25.6.2016

1 | 2 | 3 >>

Slávnostné zastupiteľstvo 24.6.2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

20 rokov Vodného diela Turček 24.6.2016

1 | 2 | 3 >>

Uvítanie detičiek do života 21.5.2016

1 | 2 | 3 >>

Kladenie vencov k pamätníku - 71. výročie ukončenia 2. svetovej vojny (9.5.2016)

Deň matiek 8.5.2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fašiangová zabíjačka 6.2.2016

1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Obec Turček Turček 363
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK24 1111 0000 0016 2094 0006
Tel., fax: 043/4956560
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com